Tập trung cao độ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngay từ đầu năm

03/03/2020 07:51 AM


BHXH Việt Nam vừa có thông báo Kết luận của Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu BHXH, BHYT tháng 02/2020.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 02/2020

Ngày 13/2/2020, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT. Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng tháng 01/2020; triển khai nhiệm vụ tháng 02/2020 và những tháng tiếp theo, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị; Tổng Giám đốc đánh giá cao BHXH một số tỉnh đã chủ động, tích cực, kịp thời triển khai nhiệm vụ công tác thu, phát triển đối tượng ngay từ đầu năm; đồng thời yêu cầu các đơn vị, BHXH tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Tổng Giám đốc giao Ban Thu quyết liệt chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đôn đốc thu, giảm nợ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện đúng kế hoạch giao theo từng tháng. Phối hợp với BHXH tỉnh tập trung nhân lực, nguồn lực đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung khai thác, phát triển người tham gia tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo Đại lý thu chuyên nghiệp; tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ BHXH và đại lý thu Bưu điện.

Ban Thu phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) tổ chức các Hội nghị hướng dẫn và chia sẻ kỹ năng ứng dụng CNTT, nâng cao năng lực của nhân viên đại lý thu trong việc tra cứu, cập nhật vào phần mềm Quản lý thu, cấp mã số BHXH cho người tham gia; xây dựng kế hoạch tập huấn kỹ năng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cán bộ BHXH địa phương và nhân viên Bưu điện phụ trách lĩnh vực thu BHXH, BHYT đến cấp huyện. Tham mưu với Lãnh đạo Ngành ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung Quy chế Quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, quy định cụ thể trách nhiệm đến từng bộ phận của BHXH tỉnh và cơ quan Bưu điện.

Ban Thu chủ trì, phối hợp với Trung tâm CNTT, Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/QĐ-BHXH về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT… Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá các chức năng trên phần mềm Quản lý thu và sổ, thẻ (TST).

Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Ban Thu và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thanh quyết toán; đề xuất xây dựng cơ chế tài chính trong hoạt động của các Đại lý thu…

Tổng Giám đốc giao Vụ Thanh tra - Kiểm tra chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất các doanh nghiệp có hành vi trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp lớn, kéo dài. Theo dõi, đôn đốc và tập trung xử lý các kết luận sau thanh tra, đặc biệt kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra, khởi tố theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Trung tâm Truyền thông phối hợp với Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT xây dựng nội dung tuyên truyền, kỹ năng, tài liệu tuyên truyền, tập trung vào việc khai thác mở rộng, phát triển đối tượng cho nhân viên BHXH cấp huyện và cơ quan Bưu điện.

2. Đối với BHXH các tỉnh, thành phố

Tổng Giám đốc chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền với công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo kỹ năng thực hiện cho cán bộ về quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Tập trung thực hiện phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đôn đốc thu, giảm nợ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện đúng kế hoạch giao theo từng tháng; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Phối hợp với Bưu điện tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp bằng nhiều hình thức để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Quyết liệt chỉ đạo, tập trung thực hiện quyết toán năm 2019 trên phần mềm TST. Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên phần mềm TST. Hằng tháng, nghiệm thu kết quả thực hiện khai thác phát triển người tham gia BHXH bắt buộc.

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Giám đốc đề nghị chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu công việc với Bưu điện tỉnh, huyện, xã thực hiện các nhiệm vụ, in và chuyển phát Mẫu C12-TS, Mẫu C13-TS. Chỉ đạo quyết liệt Bưu điện các cấp tăng cường trách nhiệm, chủ động phối hợp với cơ quan BHXH để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tại tất cả các điểm Bưu điện cấp xã./.

theo Tạp chí BHXH.