19/07/2019 09:25 AM

CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TRÊN 3 THÁNG. Tính đến ngày 30/06/2019

24/06/2019 04:04 PM

Vừa qua, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho đảng viên 11 Chi bộ và ...

16/12/2018 01:28 PM

01/08/2018 01:59 PM

31/07/2018 10:49 AM

(QBĐT) - Chiều 31-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết theo Quy định 01 về trách nhiệm và xử lý ...

23/04/2018 01:26 PM

Chiều ngày 19/04/2018, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ...

Các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên 3 tháng. Tính đến ngày 30/06/2019

Đảng uỷ BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Cơ cấu tổ chức BHXH tỉnh Quảng Bình

Giới thiệu chung

Ban Giám đốc

Thường trực Tỉnh ủy công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ

Tỉnh ủy Quảng Bình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

Đối tượng, mức đóng

Quyền lợi tham gia BHTN

Quyền lợi BHYT Hộ gia đình