22/12/2019 03:35 PM

Ngày 17/12, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 11454/VPCP-KTTH gửi BHXH Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính về việc tổ chức triển khai thực ...

20/12/2019 04:43 PM

Ngày 20/12, tại Cao Bằng, Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) phối hợp cùng Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Ban Tuyên ...

18/12/2019 07:54 AM

Thực hiện công văn số 2500/BHXH-TCKT ngày 11/7/2019 của BHXH Việt Nam, trong thời gian qua, BHXH tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Nghệ An triển khai ...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27 và Nghị quyết 28

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng về chính sách BHXH, BHYT

Thẻ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Tiện ích cho người sử dụng