Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc cấp, gia hạn thẻ BHYT trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

03/04/2020 10:08 AM


Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người dân tham gia và hưởng chính sách BHYT theo quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, ngày 01/4/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1071/BHXH-BT hướng dẫn thực hiện về việc cấp, gia hạn thẻ BHYT.

Ảnh minh họa.

Theo đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến các Đại lý thu BHXH, BHYT: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng BHYT đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT. Trong trường hợp chưa nộp tiền ngay cho cơ quan BHXH thì thực hiện gửi tin nhắn cam kết với cơ quan BHXH đã thu tiền đối với các trường hợp này để cơ quan BHXH cấp mới hoặc gia hạn thẻ BHYT.

Sau ngày 15/4/2020 (thời điểm hết thời hạn thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg) phải nộp ngay số tiền đã thu nêu trên cho cơ quan BHXH theo quy định.

BHXH các tỉnh, thành phố phải bố trí cán bộ thường trực để thực hiện việc cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT nhằm kịp thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia. Trực tiếp thu tiền của người dân trong trường hợp người dân đến nộp tiền để gia hạn thẻ BHYT do Đại lý thu không thể thực hiện việc thu tiền vì lý do bất khả kháng.

Trong quá trình tiếp xúc với người dân thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và các cơ quan chức năng để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn về sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Toàn văn nội dung Công văn số 1071/BHXH-BT tại đây./.

theoTạp chí BHXH.