Tỉnh ủy Quảng Bình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

23/04/2018 01:26 PM


Chiều ngày 19/04/2018, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012-2020" do đồng chí Trần Công Thuật -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đ/c Trần Công Thuật - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Đ/c Trần Công Thuật - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương-Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy. Cấp tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy khối Doanh nghiệp; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phòng Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phòng Khoa giáo-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Quảng Bình; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Bưu điện tỉnh; Liên minh hợp tác xã, Hội doanh nghiệp tỉnh; Trung tâm truyền thông-Sở Y tế. Đại diện cấp huyện, thị xã, thành phố có: Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Ban Tuyên giáo; Ban Chỉ đạo chính sách BHXH, BHYT; Bảo hiểm xã hội; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Bệnh viện đa khoa và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Chính sách BHXH, BHYT được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, xác định là hai chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Chế độ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng hoàn thiện, được thể chế hoá bằng Luật BHXH, Luật BHYT, trong đó có nhiều quy định mới mang tính đột phá theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH, Luật BHYT đầy đủ, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Do đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW gắn với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho người lao động và nhân dân.

Đ/c Trần Công Thuật  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” với những kết quả thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT trong 5 năm: Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt. Quy mô, diện bao phủ BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện ngày càng được mở rộng, các chỉ tiêu về số đối tượng tham gia năm sau luôn cao hơn năm trước và hằng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Tính đến ngày 31/12/2017, có 827.282 người tham gia BHXH, BHYT tăng 212.843 người so với năm 2012, trong đó: 66.905 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 9.264 người, tương ứng tăng 13,8% so với năm 2012; 5.166 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 3.699 người, tương ứng tăng 2,5 lần so với năm 2012; 57.332 người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, tăng 11.599 người, tương ứng tăng 25,4% so với năm 2012; 822.116 người tham gia BHYT, tăng 209.144 người, tương ứng tăng 34,1% so với năm 2012 và đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 93,1%, cao hơn 7,5% so với tỷ lệ bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bình quân chung toàn quốc, vượt 9,56% so với kế hoạch bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2017. Số thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tăng nhanh với mức tăng trưởng bình quân hằng năm là 10,3%. Năm 2017 thu được 1.503.055 triệu đồng, tăng 583.055 triệu đồng, tương ứng tăng 63,2% so với năm 2012. Tỷ lệ nợ được kiểm soát tốt, có xu hướng giảm qua từng năm và hằng năm đều nằm trong định mức chỉ tiêu giảm nợ đọng Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Số đối tượng hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đến ngày 31/12/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện quản lý và chi trả cho 45.383 người hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hằng tháng,tăng 7.601 người, tương ứng tăng 20,1% so với năm 2012. Trong giai đoạn 2013 - 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết hưởng trợ cấp một lần cho 23.695 người; giải quyết chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội ngắn hạn cho 141.879 lượt người. Bảo hiểm xã hội tỉnh chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định chi phí khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo định suất. Trong giai đoạn 2013 - 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho 4.002.977 lượt người với số tiền thanh toán là 2.407.607 triệu đồng.Đến năm 2015, 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tạo thuận lợi cho người dân trong việc khám, điều trị, nhất là nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa. Công tác cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế chính xác, kịp thời cho đối tượng;đến ngày 31/12/2017 đã hoàn thành đồng bộ việc cấp thẻ sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo mã số bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội duy nhất cho 100% người tham gia.

Tại Hội nghị đã có 8 tham luận được trình bày, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Quảng Ninh; Nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; Công tác phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT cho nhân dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn; Giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho công nhân, người lao động trong doanh nghiệp; Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn xã Quảng Liên huyện Quảng Trạch; Công tác rà soát, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh ủy Quảng Bình đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

Đ/c Cao Văn Định-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu:Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 21-NQ/TW; tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Đề án tiến tới bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; quan tâm công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa…Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp..., đặc biệt là nhóm đối tượng tham giabet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp thu nợ các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệplớn, kéo dài. Tăng cường quản lý và tổ chức chi trả kịp thời trong phạm vi dự toán được giao, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tiết kiệm, đúng chế độ quy định, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi cho người thụ hưởng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo quy định của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, nghiệp vụ, thái độ, ý thức phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, lao động ngành bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, đặc biệt là đối với các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, chưa tham gia đầy đủ cho người lao động thuộc diện phải tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và các cơ sở khám, chữa bệnh chi vượt quỹ khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm các chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế./.