Nghị quyết 05 của Hội đồng Thẩm phán Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng về tội gian lận BHXH, BHTN, về tội gian lận BHYT và về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN

20/04/2020 09:47 AM


Ngày 15/8/2019, Hội đồng Thẩm phán Nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của bộ luật Hình sự.

Bộ Luật hình sự 2015 bổ sung 3 tội danh, đó là: Tội gian lận BHXH, BHTN; Tội gian lận BHYT và Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41 của Quốc hội, ngày 15/8/2019 Hội đồng Thẩm phán Nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP. Nghị quyết được thông qua ngày 25/6/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2019.

Theo đó, Nghị quyết quy định 8 Điều, đó là: phạm vi điều chỉnh; về một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn áp dụng các điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự; về một số tình tiết định khung hình phạt; truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể; xử lý hành vi trốn đóng BHXH, BHYT; BHTN cho người lao động thực hiện trước 0 giờ 00 phút ngày 1/1/2018; xác định tư cách tố tụng của cơ quan BHXH; tổ chức thực hiện; hiệu lực thi hành. Qua đó, Nghị quyết xác định rõ tư cách tố tụng của cơ quan BHXH, giúp cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan có cơ sở pháp lý trong việc thực hiện chính sách. Nghị quyết hướng dẫn rõ cách thực hiện như sau:

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm quy định tại các Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội gửi văn bản kiến nghị khởi tố kèm theo chứng cứ, tài liệu có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, khởi tố theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Đối với tổ chức Công đoàn, tổ chức đại diện cho người lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác… khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì thông báo ngay đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, khởi tố theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Khi nhận được tin báo về tội phạm hoặc văn bản kiến nghị khởi tố và chứng cứ, tài liệu có liên quan, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải xem xét, thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc ban hành Nghị quyết này sẽ giải quyết những vấn đề khó khăn trong xử lý các vụ việc nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Những hồ sơ doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT sẽ được chuyển sang cơ quan công an để điều tra, khởi tố. Đây là một kỳ vọng cho người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh./.

Lương Sỹ Khánh