Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (12)
Trích yếu: Triển khai Hệ thống tổng đài di động
Ngày ban hành:
26/02/2020
Ngày có hiệu lực:
26/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chuyển đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT thuộc địa bàn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày có hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày có hiệu lực:
23/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày có hiệu lực:
30/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc Ban hành nội quy, quy chế tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đối thoại trực tiếp với dân; Quy chế về tiếp dân của BHXH tỉnh Quảng Bình
Ngày ban hành:
25/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH.
Ngày ban hành:
30/08/2019
Ngày có hiệu lực:
30/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Ngày ban hành:
06/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực