Số / Ký hiệu: 1794/KH-BHXH
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Loại văn bản:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực:
BHXH Quảng Bình
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
GĐ: Phạm Thanh Tùng
Ngày ban hành:
06/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1794/KH-BHXH: Kế hoạch Thực hiện Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Nội dung trong tệp đính kèm