Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Giao dịch điện tử (3)
Trích yếu: UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH.
Ngày ban hành:
30/08/2019
Ngày có hiệu lực:
30/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày có hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày có hiệu lực:
28/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực