Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tiếp dân - CCHC (2)
Trích yếu: Triển khai Hệ thống tổng đài di động
Ngày ban hành:
26/02/2020
Ngày có hiệu lực:
26/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc Ban hành nội quy, quy chế tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đối thoại trực tiếp với dân; Quy chế về tiếp dân của BHXH tỉnh Quảng Bình
Ngày ban hành:
25/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực