Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (12)
Trích yếu: Thông báo về việc Sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày có hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày có hiệu lực:
28/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và gia hạn thẻ BHYT năm 2020.
Ngày ban hành:
13/12/2019
Ngày có hiệu lực:
13/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực