Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên

01/02/2012 07:52 AM


BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN DUY XUYÊN

           Địa chỉ:  Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

          Điện thoại:  0235.3 877 266 * E-mail: duyxuyen@quangnam.vss.gov.vn

          Ban lãnh đạo:

               - Giám đốc:        Trương Văn Long    - Điện thoại: 0168.614.9219

               - Phó Giám đốc: Phan Thống Nhất     - Điện thoại:0905.204.619

               - Phó Giám đốc: Nguyễn Phước Nhựt - Điện thoại : 0905 958 633

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên

     

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại (di động/cố định)

E-mail

1

Trương Văn Long

Giám đốc

0386149219

longtv@quangnam.vss.gov.vn

2

Phan Thống Nhất

Phó giám đốc

0235.3776626

0905204619

nhatpt@quangnam.vss.gov.vn

3

Nguyễn Phước Nhựt

Phó Giám đốc

0905958633

nhutnp@quangnam.vss.gov.vn

4

Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng

0905507365

ngant@quangnam.vss.gov.vn

5

Trương Thị Hoa

Chuyên viên

0934804466

hoatt@quangnam.vss.gov.vn

6

Phan Ngọc Hoàng Lĩnh

Chuyên viên

0914737914

linhpnh@quangnam.vss.gov.vn

7

Lê Thị Ngọc Lệ

Chuyên viên

0983493349

leltn@quangnam.vss.gov.vn

8

Lê Trung Nghĩa

Chuyên viên

0982001579

nghialt@quangnam.vss.gov.vn

9

Lê Văn Tâm

Chuyên viên

0913323059

tamlv@quangnam.vss.gov.vn

10

Trần Thị Phương Thúy

Chuyên viên

0905145714

thuyttp@quangnam.vss.gov.vn

11

Phạm Thị Như Trang

Chuyên viên

0905007545

trangptn@quangnam.vss.gov.vn

12

Dương Thành Hưng

Chuyên viên

0934817707

hungdt@quangnam.vss.gov.vn

13

Nguyễn Quang Thùy

Chuyên viên

0905005327

thuynq@quangnam.vss.gov.vn

14

Nguyễn Thị Phú

Chuyên viên

0374054199

phunt@quangnam.vss.gov.vn

15

Lê Trung Chường

Nhân viên

0374242960

chuonglt@quangnam.vss.gov.vn

16

Trương Thị Hoài Ân

Nhân viên

0702336505

antth@quangnam.vss.gov.vn

 

 

I. Sự hình thành và phát triển BHXH huyện Duy Xuyên:

Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/10/1995. Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên là cơ quan trực thuộc BHXH tỉnh Quảng Nam, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý thu, chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn huyện; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp; kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các tổ chức, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật….

* Lãnh đạo BHXH huyện qua các thời kỳ:

Đ/c Đặng Công Nên             Giám đốc từ 10/1995 đến 12/2011;

Đ/c Nguyễn Văn Ân             Phó giám đốc từ 05/1996 đến 11/1998;

Đ/c Trương Văn Long          Giám đốc từ 01/2012 đến nay

Đ/c Phan Thống Nhất           Phó giám đốc từ 01/2012 đến nay;

Đ/c Nguyễn Phước Nhựt      Phó giám đốc từ 07/2014 đến nay;

*Thành tích đạt được:

Năm 1998- Cờ thi đua UBND tỉnh

Năm 2000 – Bằng khen UBND tỉnh

Năm 2000 – Bằng khen của Thủ tướng CP

2001 – 2004 – Bằng khen BHXH Việt Nam

2006 – 2007 – Bằng khen BHXH Việt Nam

Năm 2008 – Cờ thi đua UBND tỉnh

Năm 2009 – Bằng khen BHXH Việt Nam

Năm 2010 – Bằng khen của Thủ tướng CP

Năm 2012 – Cờ thi đua UBND tỉnh

Năm 2013 – Huân Chương lao động hạng 3

Năm 2015 – Cờ thi đua BHXH Việt Nam

Năm 2016 – Tập thể Lao động xuất sắc

Năm 2017 – Cờ thi đua BHXH Việt Nam

Năm 2018 – Cờ thi đua Thủ tướng CP

Năm 2019 – Huân chương lao động hạng Nhì.

II. Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội huyện:

1. Bảo hiểm xã hội huyện là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; quản lý thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện:

1. Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

a) Cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho những người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Thu các khoản đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định;

d) Giải quyết các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

đ) Chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế không đúng quy định;

e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện;

g) Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

h) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

4. Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

5. Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

6. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

8. Hướng dẫn nghiệp vụ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

10. Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

11. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn.

12. Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

14. Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

15. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua - khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.