Bảo hiểm xã hội huyện Thăng Bình

24/01/2010 01:34 PMBẢO HIỂM XàHỘI HUYỆN THĂNG BÌNH

Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3 874 513 * E-mail:  thangbinh@quangnam.vss.gov.vn

Ban Giám đốc:

Giám đốc: Trần Thị Thu Hồng, điện thoại: 0989.226.373

Phó Giám đốc : Phan Duy Khánh, điện thoại : 0919 845 111

Phó Giám đốc: Phan Thành Trung, điện thoại: 0914 922 959

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thăng Bình

   STT

  Họ và Tên

 Chức vụ

 Số điện thoại

E-mail

1

Trần Thị Thu Hồng

Giám đốc

0989226373

hongttt@quangnam.vss.gov.vn

2

Phan Duy Khánh

Phó giám đốc

0919845111

khanhpd@quangnam.vss.gov.vn

3

Phan Thành Trung

Phó giám đốc

0935608628

trungpt@quangnam.vss.gov.vn

4

Nguyễn Thời

Chuyên viên

0935237202

nguyenthoi@quangnam.vss.gov.vn

5

Ngô Thị Hồng Thắm

Chuyên viên

0905597559

thamnth@quangnam.vss.gov.vn

6

Đào Thị Vân Anh

Chuyên viên

0905463764

anhdtv@quangnam.vss.gov.vn

7

Nguyễn Thị Ly

Chuyên viên

0973763552

lynt@quangnam.vss.gov.vn

8

Trịnh Thành Sơn

Cán sự

0905042627

sontt@quangnam.vss.gov.vn

9

Huỳnh Thị Thanh Tiệp

Chuyên viên

0857777890

tiephtt@quangnam.vss.gov.vn

10

Lê Văn Phú

Chuyên viên

0905666211

phulv@quangnam.vss.gov.vn

11

Đàm Thị Thanh Trúc

Nhân viên

0935101889

trucdtt@quangnam.vss.gov.vn

12

Phạm Vũ Phương

Nhân viên

0941380345

phuongpv@quangnam.vss.gov.vn

13

Võ Duy Lợi

HĐ68

0913430444

loivd@quangnam.vss.gov.vn

14

Nguyễn Thị Vân Diệp

Chuyên viên

0905387906

diepntv@quangnam.vss.gov.vn

15

Võ Trung Sữu

HĐ68

0905729029

 

16

Võ Thị Phương

Nhân viên

0799445342

phuongvt@quangnam.vss.gov.vn

17

Phạm Thị Kim Dung

Nhân viên

0905154462

dungptk@quangnam.vss.gov.vn

 

 

I. Sự hình thành và phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Thăng Bình:

BHXH huyện Thăng Bình được thành lập theo quyết định số 11/TC-CB ngày 18/8/1995 của Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Cơ quan BHXH huyện có trụ sở đóng tại thị trấn Hà Lam – Thăng Bình – Quảng Nam. Biên chế ban đầu: 04 cán bộ công chức chỉ có 02 cán bộ có trình độ trung cấp. Trong đó có 01 đồng chí Giám đốc, có 01 chi bộ Đảng lâm thời với 03 Đảng viên. Đến nay cơ quan BHXH huyện Thăng Bình có 15 biên chế và LĐHĐ có trình độ đại học và sau đại học chiếm tỷ lệ cao: 01 Thạc sỹ, 12 đại học, 01 trung cấp (Y sỹ). Chi bộ Đảng có 06 đảng viên. Công đoàn cơ sở với 15 đoàn viên công đoàn.

Nhiệm vụ chuyên môn: - Công tác thu: Năm 1995 có 06 đơn vị với 276 lao động với số thu 32.000.000 đồng. Năm 2004 có 153 đơn vị tham gia với 3.885 lao động và 26.824 đối tượng tham gia BHYT với tổng số thu 7.881.000.000 đồng. Đến 31/12/2014, có 114.089 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN với số thu trên 168 tỷ đồng. Nếu như năm 1995 cơ quan quản lý 1.727 đối tượng với số chi 311.000.000 đồng, thì đến đến cuối năm 2014, BHXH huyện đã quản lý và chỉ trả 2.494 đối tượng hưởng chế độ hàng tháng, tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên 98 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay, cơ quan BHXH huyện luôn hoàn thành nhiệm vụ đã được BHXH Việt Nam và UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen. Chi bộ Đảng luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

 * Thành tích cao đạt được


          Năm 2002 - Bằng khen BHXH Việt Nam

          Năm 2003 - Bằng khen BHXH Việt Nam

          Năm 2004 - Cờ thi đua UBND tỉnh Quảng Nam

          Năm 2005 - Bằng khen BHXH Việt Nam

          2006-2007-Bằng khen UBND tỉnh Quảng Nam

          Năm 2008 - Bằng khen BHXH Việt Nam 

          Năm 2009 - Bằng khen BHXH Việt Nam 

          Năm 2010 - Bằng khen BHXH Việt Nam 

 

II. Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội huyện:

1. Bảo hiểm xã hội huyện là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; quản lý thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện:

1. Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

a) Cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho những người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Thu các khoản đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định;

d) Giải quyết các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

đ) Chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế không đúng quy định;

e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện;

g) Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

h) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

4. Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

5. Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

6. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

8. Hướng dẫn nghiệp vụ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

10. Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

11. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn.

12. Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

14. Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

15. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua - khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.