Bảo hiểm xã hội huyện Núi Thành

24/02/2009 01:50 PM  BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NÚI THÀNH

Địa chỉ: Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3 571 222 * E-mail: nuithanh@quangnam.vss.gov.vn

Ban lãnh đạo:

- Giám đốc: Bùi Duy Thành, điện thoại: 0905 628 387

- Phó Giám đốc: Ngô Quang Bình, điện thoại: 0983.191 123

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Dũng, điện thoại: 0914.781.993

Tập thể cán bộ, viên chức BHXH huyện Núi Thành

   STT

  Họ và Tên

 Chức vụ

 Số điện thoại

E-mail

1

Bùi Duy Thành

Giám Đốc

0905628387

thanhbd@quangnam.vss.gov.vn

2

Ngô Quang Bình

Phó Giám đốc

0983191123

binhnq@quangnam.vss.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Dũng

Phó Giám đốc

0914781993

dungnt@quangnam.vss.gov.vn

4

Lê Hữu Nghĩa

Chuyên viên

0935395997

nghialh@quangnam.vss.gov.vn

5

Trần Thị Hồng Dương

Chuyên viên

0857119839

duongtth@quangnam.vss.gov.vn

6

Huỳnh Thị Hạnh

Thủ quỹ

0945038948

hanhht@quangnam.vss.gov.vn

7

Phạm Thị Nhỵ Thủy

Chuyên viên

0706066102

thuyptn@quangnam.vss.gov.vn

8

Huỳnh Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0386960969

hienhtt@quangnam.vss.gov.vn

9

Phan Thị Thu Duyên

Chuyên viên

0362799808

duyenptt@quangnam.vss.gov.vn

10

Trần Thị Anh Thơ

Chuyên viên

0968490226

 

11

Nguyễn Tiến Quốc                             

Cán sự

0989884357

quocnt@quangnam.vss.gov.vn

12

Trần Thị Thì

Nhân viên

0705916012

thitt@quangnam.vss.gov.vn

13

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

0382741753

hanhntm@quangnam.vss.gov.vn

14

Trần Thị Qúy

Chuyên viên

0917986931

quytt@quangnam.vss.gov.vn

15

Nguyễn Thị Thuận

Chuyên viên

0905090103

thuannt@quangnam.vss.gov.vn

16

Phan Thất Khương

Bảo vệ

0304301459

khuongpt@quangnam.vss.gov.vn

 

 

I. Sự hình thành và phát triển BHXH huyện Núi Thành:

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Núi Thành được thành lập theo Quyết định số: 06/QĐ-TCCB ngày 18/7/1995 cuả Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam-Đà nẵng và chính thức đi vào hoạt động chuyên ngành từ ngày 01/9/1995, lúc ban đầu chỉ có 03 cán bộ, công chức gồm:Giám đốc, 01 cán bộ phụ trách kế toán, 01 cán bộ thu BHXH kiêm thủ quỹ đến cuối năm 1998 bổ sung thêm 01 nhân viên thủ quỹ, đến nay đơn vị có 15 CBVC trình độ chuyên môn từ cao đẳng đến đại học; Chi bộ Đảng có 12 đảng viên.

Nhiệm vụ chuyên môn cuả ngành ngày càng phát triển theo Chủ trương, Chính sách của Đảng và nhà nước nói chung, BHXH huyện Núi Thành cũng từng bước lớn mạnh theo xu thế phát triển của ngành qua từng giai đoạn:

- Năm 1995: Số thu 368 triệu đồng.

- Năm 2000: Số thu: 2,5 tỷ đồng.

- Năm 2005: Số thu: 8 tỷ đồng.

- Năm 2010: Số thu 51,6 tỷ đồng.

- Năm 2014: Số thu: 147,7 tỷ đồng.

* Thành tích đạt được:

-        1997: Bằng khen BHXH Việt Nam;

-        1998: Bằng khen UBND tỉnh Quảng Nam;

-        1999: Bằng khen UBND tỉnh Quảng Nam;

-        2003: Bằng khen BHXH Việt Nam;

-        2004: Bằng khen BHXH Việt Nam;

-        2006: Bằng khen BHXH Việt Nam;

-        2007: Bằng khen BHXH Việt Nam;

-        2010: Tập thể Lao động xuất sắc;

-        2011: Tập thể Lao động tiên tiến;

-        2012: Tập thể Lao động tiên tiến;

-        2013: Tập thể Lao động xuất sắc; Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam;

-        2014: Tập thể Lao động tiên tiến;

 

 

II. Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội huyện:

1. Bảo hiểm xã hội huyện là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; quản lý thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện:

1. Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

a) Cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho những người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Thu các khoản đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định;

d) Giải quyết các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

đ) Chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế không đúng quy định;

e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện;

g) Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

h) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

4. Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

5. Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

6. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

8. Hướng dẫn nghiệp vụ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

10. Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

11. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn.

12. Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

14. Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

15. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua - khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.