• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Võ Bích Thủy
Email:
kyhuongan@gmail.com
Ngày gửi:
28/10/2019
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Dear A/C! Công ty tôi có 2 lao động là Người nước ngoài: 1/ Người A là Tổng Giám đốc công ty, trong năm dương lịch Ông chỉ làm việc cho công ty tôi khoản 130 ngày (vd: tháng 1 ông qua làm 15 ngày, tháng 2 không qua, tháng 3 Ông qua 20 ngày...Cộng dồn trong năm khoản 130 ngày). Lương Ông do công ty tôi chi trả theo ngày làm việc của Ông, tháng nào Ông không qua thì không có lương. 2/ Người B là chuyên gia do công ty Mẹ ở nước ngoài điều động qua lao động lâu dài (5 năm) cho công ty tôi. Lương của Ông do công ty mẹ chi trả. Vậy cho tôi hỏi hai trường hợp nêu trên tôi phải đóng các loại bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm nào. Xin chân thành cám ơn ạ!

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
28/10/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Nội dung bạn hỏi xin được trả lời như sau: 1.Về Bảo hiểm y tế (BHYT):Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì nếu A, B của bạn có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Mức đóng BHYT hiện tại theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 13 Luật số 46/2014/QH13 và điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3, và người lao động đóng 1/3. 2. Về Bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người nước ngoại: Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ thì người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (trừ đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động). Mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/12/2018 bằng 3% quỹ ốm đau - thai sản, 0,5% quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên quỹ tiền lương tháng và do người sử dụng lao động đóng. Từ ngày 01/01/2022: người sử dụng lao động đóng 3% quỹ ốm đau – thai sản, 0,5% quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, 14% quỹ hưu trí - tử tuất trên quỹ tiền lương tháng và người lao động đóng 8% tiền lương tháng vào quỹ hưu trí – tử tuất. Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT không quá 20 lần tiền lương cơ sở. Đề nghị bạn đối chiếu với quy định nêu trên để xác định người A, người B của công ty bạn có thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT không./. Võ Thanh Hùng, TP TN&TKQTTHC – BHXH Quảng Nam