• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Thị Lệ Nhung
Email:
nguyenthilenhungtk@gmail.com
Ngày gửi:
05/11/2019
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Kính gửi anh chị BHXH câu hỏi về cách tính thời gian 2 tháng trước sinh. Bản thân tham gia BHXH liên tục từ 01/08/2010 đến nay. Bản thân đang mang thai được dự sinh ngày 05/02/2020. Nếu xin nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 02/12/2019 đến ngày 01/06/2020 thì có được hưởng chế độ thai sản không (có vượt quá 2 tháng trước sinh không). Mong anh chị BHXH tư vấn giúp. Xin cảm ơn!

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
05/11/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Về vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Căn cứ nội dung bạn trình bày thì thời gian 2 tháng trước sinh của bà được tính từ ngày 02/12/2019 đến 02/02/2020, đến ngày 05/02/2020 vượt thời gian quy định./. Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Chế độ BHXH