• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Ngo thị như Ngọc
Email:
ngothinhungoc1992@gmail.com
Ngày gửi:
22/03/2020
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

chào anh chi..cho e hỏi vấn đề bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và hưởng chế độ thai sản..e đóng hiểm 9/2019 đến 2/2020 thang 3/2020 e sinh vậy e có được hưởng chế độ thai sản ko ak

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
24/03/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

     Theo quy định tại khoản 2, Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014: Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp của bà đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.

Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Chế độ BHXH