• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Manh Hung
Email:
hoianytec123@gmail.com
Ngày gửi:
10/04/2020
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Xin chào, cho tôi hỏi về trường hợp công ty cũ không chốt sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho tôi để nộp vào công ty mới. Vậy tôi có thể tự nguyện hủy thời gian đóng BHXH ở công ty để bắt đầu lại ở công ty mới được không?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
14/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

     Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau : Hiện nay, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện không có quy định cho phép cơ quan BHXH hủy thời gian đóng BHXH của người tham gia BHXH mà trong thời gian này người tham gia BHXH không vị phạm các quy định pháp luật về BHXH và các văn bản pháp luật có liên quan.

Văn Phú Quân – Trưởng phòng Quản lý thu