Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (8)
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT
Đơn vị thực hiện:
Cơ sở khám chữa bệnh BHYT
Lĩnh vực:
Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thu BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH Quận/ huyện