Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chính thức giữ chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019

Toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Lễ khai mạc Hội nghị ASSA 35

Tuyên bố chung Hội nghị Ban chấp hành ASSA 35

BHXH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng của ASSA về CNTT

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Gặp mặt đại diện các tổ chức ISSA, WB, Đại học Wakaito

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ASSA cần tận dụng thành công thời cơ của cuộc CMCN 4.0

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị ASSA 35 của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh

ASSA 35: Cơ hội hợp tác và phát triển

BHXH Việt Nam: Những dấu ấn tích cực trong hợp tác và hội nhập Quốc tế

Hoạt động trưng bày ảnh tại Hội nghị ASSA 35