Tự hào Việt Nam !

01/04/2020 09:07 AM


 

Có ai hỏi bạn (ở) nơi nào?

Hô vang hai tiếng tự hào Việt Nam

Uốn hình S - dải giang san

Ngàn năm Văn Hiến hiên ngang đất trời

Giặc kia tàn phá bao nơi

Từ Nam ra Bắc tơi bời đánh bay

Anh hùng thế hệ xưa nay

Yên bình đất nước chung tay giữ gìn

Đảng với dân - một niềm tin

n chung dòng máu linh thiêng tiên rồng

Yêu thương truyền thống cha ông

Làm nên đất nước hóa rồng hôm nay

Ùa về ký ức ngàn cay

In màu máu thắm tung bay quốc kỳ

Càng thêm vững bước ta đi

O (Không) lo thử thách, hiểm nguy cản đường

Việt Nam - tiếng gọi quê hương

In trong tim nóng tình thương đồng bào

Dẫu ngày mai có ra sao

! Tình yêu đất nước dạt dào không phai.

                                                             V.L.B.T