Ưu tiên tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với lĩnh vực BHXH

19/03/2019 04:29 PM


Trong giai đoạn 2019-2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ ưu tiên thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 đối với lĩnh vực BHXH, gồm: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT…

Đây là nội dung đáng chú ý trong Quyết định số 274/QĐ-TTg về Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt.

Ngành BHXH tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Với quan điểm lấy người dân, DN làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, DN là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của CBCCVC và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công, Cổng Dịch vụ công quốc gia được xây dựng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phục vụ người dân và DN ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ giấy, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đấy CCHC, nhất là cải cách TTHC thông qua việc ứng dụng CNTT; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong Chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Cụ thể như: Hoàn thiện thể chế cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng, để thống nhất việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện, giám sát, đánh giá TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị. Thực hiện tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4- theo đó đến năm 2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia tích hợp tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu với người dân, DN với các bộ, ngành, địa phương và tăng dần mỗi năm 20% cho tới khi tích hợp toàn bộ 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương. Cung cấp nền tảng xác thực điện tử dùng chung để cá nhân, tổ chức chỉ cần đăng nhập một lần khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại các hệ thống thông tin "Một cửa" hoặc Cổng Dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương. Nền tảng xác thực này đạt mức độ đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cao theo tiêu chuẩn quốc tế (mức độ 3,4) và có thể áp được áp dụng cho các hệ thống khác.

Bên cạnh đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia phấn đấu cung cấp, tích hợp 500.000 tài khoản trong năm 2019; 1 triệu tài khoản trong năm 2020 và đạt tối thiểu 8 triệu tài khoản trong năm 2023. Đồng thời, hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong quản lý thông tin, hồ sơ giấy tờ theo nguyên tắc thông tin, hồ sơ chỉ cần cung cấp một lần và được tái sử dụng trong các lần thực hiện dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

Cũng theo quyết định, nguồn kinh phí thực hiện đề án được trích từ nguồn NSNN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết định này.

Lê An (nguồn www.baobaohiemxahoi.com.vn)