BHXH Đại Lộc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020

14/01/2020 02:15 PM


Trong năm 2019, BHXH huyện đã đạt kết quả thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 246,7 tỷ đồng đạt 103,3% kế hoạch; số người tham gia BHYT là 125.666 người, độ bao phủ BHYT trên toàn huyện đạt 95,3% số dân toàn huyện vượt 2,3% so với Nghị quyết huyện ủy đề ra; công tác Tiếp nhận và giải quyết các chế độ cho đối tượng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020: Toàn thể cán bộ, viên chức, LĐHĐ trong đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. 100% cán bộ, viên chức, LĐHĐ trong đơn vị đạt danh hiệu gia đình văn hóa và đơn vị đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa” năm 2019. Công đoàn cơ sở giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh. BHXH huyện đã tập trung, nỗ lực phấn đấu trong công tác và được BHXH tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.

Trong năm 2019, BHXH huyện đã đạt kết quả thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 246,7 tỷ đồng đạt 103,3% kế hoạch; số người tham gia BHYT là 125.666 người, độ bao phủ BHYT trên toàn huyện đạt 95,3% số dân toàn huyện vượt 2,3% so với Nghị quyết huyện ủy đề ra; công tác Tiếp nhận và giải quyết các chế độ cho đối tượng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020: 
Toàn thể cán bộ, viên chức, LĐHĐ trong đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. 100% cán bộ, viên chức, LĐHĐ trong đơn vị đạt danh hiệu gia đình văn hóa và đơn vị đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa” năm 2019. Công đoàn cơ sở giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh. BHXH huyện đã tập trung, nỗ lực phấn đấu trong công tác và được BHXH tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Thân, Bí thư Chi bộ- Giám đốc đã chỉ ra những làm được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm bản lề với nhiều sự kiện lớn, là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội chi bộ 2015-2020, kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngành Bảo hiểm xã hội với nhiều nhiệm vụ nặng nề cần phải được tập trung hoàn thành. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; đổi mới, sáng tạo trong phương thức tuyên truyền, tích cực vận động người dân tham gia. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Hội nghị đề ra cũng như kế hoạch BHXH tỉnh giao.
Cũng tại Hội nghị với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn đánh giá những mặt đã làm được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020 với nhiều ý kiến thực tế, sáng tạo. Hội nghị đã đề ra một số mục tiêu, kế hoạch cụ thể đưa vào Nghị quyết thực hiện trong năm 2020 như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu độ bao phủ BHYT toàn huyện đạt từ 95-96 % dân số toàn huyện; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch BHXH tỉnh giao; Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, CĐCS giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh; không có cán bộ, viên chức, LĐHĐ vi phạm nội quy, quy chế./.
                                                                    Lê Cao Phương Linh

Lê Cao Phương Linh