BHXH Tiên Phước chủ động trong triển khai nhiệm vụ năm 2020

06/03/2020 05:23 PM


Vừa qua, BHXH huyện Tiên Phước đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND 15 xã, thị trấn và cán bộ liên quan ở xã; thành viên Ban chỉ đạo, nhân viên đại lý thu xã, đại lý Bưu điện. Tham dự và chủ trì buổi làm việc do lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã dự, nghe và phát biểu chỉ đạo. Do có sự thống nhất cao giữa BHXH huyện và UBND xã nên trong thời gian ngắn từ ngày 17/02/2020 đến ngày 28/02/2020 BHXH huyện đã hoàn thành Chương trình công tác đề ra.

BHXH huyện làm việc với các đơn vị tại xã Tiên Lãnh. Ảnh: Dương Văn Hùng

Tại buổi làm việc ở các xã, hai bên (BHXH huyện và Xã) đã đánh giá tình hình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn trong những năm qua. Đại bộ phận các xã đều đạt được những kết quả đáng kể, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn xã. Nhiều xã từ chỗ yếu kém như xã Tiên Lộc, Tiên Lập đã vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động và nhân dân trên địa bàn như: chưa phối hợp tốt trong việc hoàn chỉnh dữ liệu hộ gia đình theo công văn 2888/BHXH-BT; có xã tỷ lệ hộ cận nghèo tham gia BHYT chưa đạt chỉ tiêu 100% theo chỉ đạo của UBND huyện,…

Qua làm các buổi làm việc với lãnh đạo 15 xã, thị trấn đều thống nhất một số nội dung cần tập trung trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT như: Tăng cường công tác phối hợp, kết hợp giải quyết công việc giữa cán bộ liên quan ở xã với cán bộ chuyên môn của BHXH huyện và Bưu điện huyện; Tổ chức công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng bằng nhiều hình thức, nhiều kênh nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành 04 chỉ tiêu UBND huyện giao, nhất là chỉ tiêu về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát các đơn vị phát sinh trên địa bàn để đưa vào quản lý thu  BHXH, BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của NLĐ; UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo để các đơn vị trường học trên địa bàn làm tốt công tác BHYT học sinh; phối hợp làm tốt công tác trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đơn vị đủ điều kiện được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365, đúng quy định và trích chuyển kinh phí đóng BHYT cho các nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng được kịp thời, đúng quy định.

Ngoài ra, các bên nêu cao tinh thần phối hợp giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chính sách BHXH, BHYT, BHTN. UBND các xã, thị trấn sẽ thành lập Ban chỉ đạo xã để củng cố hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT; tăng cường mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trong nhân dân phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do UBND huyện giao, góp phần về đích huyện nông thôn mới vào năm 2022.

Dương Văn Hùng