BHXH Tiên Phước: Nỗ lực trong công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà

21/04/2020 05:29 PM


Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh và BHXH tỉnh về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà, BHXH huyện Tiên Phước phối hợp với Bưu điện thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà, tháng 4&5 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của BHXH tỉnh tại công văn số 318/BHXH-KHTC ngày 03/4/2020 và Công văn số 345/BHXH-KHTC ngày 8/4/2020,  BHXH huyện đã tích cực trong công tác lọc dữ liệu để có danh sách chi trả có đầy đủ địa chỉ lưu trú đến thôn, khối phố của đối tượng. Phối hợp Bưu điện kịp thời thông báo về việc thay đổi thời gian và cách thức chi trả trong thời gian phòng, chông dịch Covid-16; xây dựng phướng án chi trả và hỗ trợ phương tiện xe chuyên dùng. Theo đó, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được nhận 01 lần, tiền chế độ của cả tháng 4 và tháng 5/2020, đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện. Riêng hình thức nhận tiền mặt sẽ được Bưu điện tổ chức phục vụ việc lĩnh tiền lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng tại nhà người hưởng. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 16/4 và sẽ kết thúc sớm hơn so với quy định.

BHXH huyện và Bưu điện huyện quán triệt đến từng cán bộ chi trả phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các biện pháp phòng chống dịch. Đối với việc chi trả tại nhà, trước mỗi ca chi trả, nhân viên sẽ đo thân nhiệt để theo dõi sức khỏe, đồng thời đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người hưởng cũng như thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Trường hợp người hưởng không có nhu cầu nhận tiền tại nhà, hoặc nhân viên chi trả đi đến phát nhiều lần tại nhà nhưng không gặp được, người hưởng chủ động mang thẻ chi trả và giấy tờ tùy thân ra bưu điện để lĩnh tiền. Người hưởng phối hợp chặt chẽ trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống dịch: đeo khẩu trang khi lĩnh lương hưu tại nhà hoặc tại điểm chi trả, rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn trước khi giao tiếp với nhân viên chi trả và tuân thủ hướng dẫn về giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp.

Việc chi trả tại các xã ở vùng sâu, vùng xa như Tiên Lãnh, Tiên Ngọc… đường sá đi lại khó khăn, hiểm trở,... Nhưng với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, BHXH huyện Tiên Phước phấn đấu tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà trên địa bàn Tiên Phước đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn theo quy định phòng, chống dịch Covid-19./.                                                                        

Dương Văn Hùng