Vận động toàn dân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

10/12/2009 10:27 AM


Chỉ thị nhấn mạnh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng và luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Mặc dù đạt những kết quả, nhưng còn nhiều hạn chế. Để chính sách BHYT thật sự góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung cụ thể.

Để BHYT đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, Chỉ thị nêu rõ: Các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền phải tổ chức học tập Luật BHYT một cách nghiêm túc, sâu rộng để mọi người dân nắm được những nội dung cơ bản của Luật. Các bộ, ngành có liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện các văn bản dưới luật để đưa Luật vào cuộc sống. Các cấp chính quyền và các đơn vị khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng thời kỳ phải tính toán, xác định chỉ tiêu về dân số tham gia BHYT; bố trí và công bố chỉ tiêu ngân sách để mua thẻ BHYT cho người nghèo, người được hưởng các chính sách xã hội, hỗ trợ việc mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách BHYT ở tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể và các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp, cũng như việc sử dụng BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh để xử lý nghiêm minh và hạn chế, ngăn chặn hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi từ BHYT.

Tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh bằng BHYT. Tăng đầu tư, phân bổ ngân sách để củng cố, phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh, nhất là mạng lưới y tế cơ sở; chuyển việc chi ngân sách Nhà nước cho cơ sở khám, chữa bệnh sang chi trực tiếp cho người được hưởng thụ BHYT thông qua việc hỗ trợ BHYT cho vùng nghèo, người nghèo, người hưởng các chính sách xã hội, hỗ trợ một phần mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo. Bộ Y tế tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế, đặc biệt cải tiến thủ tục hành chính trong tổ chức khám, chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện để tạo điều kiện thuận lợi cho người khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thụ hưởng tốt các dịch vụ y tế.

Chỉ thị cũng yêu cầu phát động cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT và chuẩn bị lộ trình thích hợp tiến đến BHYT bắt buộc toàn dân trong những năm tiếp theo
Theo TTXVN (qdnd.vn)