Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2010-2012)

01/04/2010 11:27 AM


Thực hiện điều lệ Đảng, Chỉ thị 37-CT/TW ngày 04/4/2009 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Theo hướng dẫn số 14/HD-ĐU ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam về việc Đại hội Đảng các cấp, và đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng Quảng Nam lần thứ 7. Đảng bộ BHXH Quảng Nam đã có kế hoạch số 01 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội hết nhiệm kỳ theo qui định.

Trong 2 ngày 30 và 31/3/2010, 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2012. Đến dự có các đồng chí: Trần Cẩm, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Đ/c Phạm Văn Lại, Phó Bí thư, Giám đốc BHXH tỉnh và đ/c: Phạm Ngọc Hà, ĐUV BCH Đảng bộ- Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cùng toàn thể đảng viên 8 Chi bộ, đại diện BCH Chi Đoàn và quần chúng ưu tú cùng đến tham dự.

 

Đ/c Trần Cẩm – Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo ĐH Chi bộ TCHC

Đánh giá và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội các chi bộ trực thuộc; Đ/c Trần Cẩm, Đ/c Phạm Văn Lại và Đ/c Phạm Ngọc Hà đều Quán triệt các chi bộ thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử, tổ chức thật tốt việc thảo luận đóng góp vào Nghị quyết Đại hội, làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ trước, đồng thời phải bám sát vào mục tiêu, nghị quyết của Đảng bộ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra nhiệm kỳ tới…Phân tích, nêu bật kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của từng chi bộ nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân yếu kém trong hoạt động lãnh đạo của từng chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa sâu sát kịp thời, tính chủ động, tính kế hoạch trong công việc, tinh thần tự học, tự rèn luyện ở một số bộ phận đảng viên, năng lực lãnh đạo của một số chi bộ còn hạn chế…

 

Đ/c Phạm Văn Lại – Phó Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại ĐH Chi bộ Kiểm tra.

Với tinh thần phát huy trí tuệ, đoàn kết dân chủ, kỷ cương. Sau 2 ngày làm việc, các chi bộ đã tổ chức thành công đại hội hết nhiệm kỳ và tín nhiệm bầu ra 8 đồng chí Bí thư của 8 Chi bộ thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Nam. Đại hội cũng đã thống nhất cao các chỉ tiêu đã đề ra về mục tiêu nhiệm vụ trong phương hướng nhiệm kỳ 2010 - 2012.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2012 của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh.

 

Đ/c Phạm Ngọc Hà, ĐUV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo ĐH Chi bộ CNTT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài, ảnh: Thanh Dũng.