BHXH và Bưu điện huyện Thăng Bình tăng cường phối hợp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019

01/11/2019 08:58 AM


Sáng ngày 29/10/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện tổ chức làm việc với Bưu điện huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp trong thời gian vừa qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến. Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác mà ngành Bưu điện hiện đang đảm nhiệm như: chi trả, quản lý người hưởng, tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ, đại lý thu, khai thác và phát triển đối tượng. Bên cạnh một số kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: một số nhân viên đại lý Bưu điện thực hiện chưa đúng quy trình thu BHYT hộ gia đình, vẫn còn tình trạng đối tượng chết đã lâu nhưng cơ quan Bưu điện không phát hiện, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn quá thấp,…. Ngoài ra, BHXH và Bưu điện huyện còn đánh giá khả năng đáp ứng các nhiệm vụ mới khi triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH, Công văn số 3045/BHXH-BT và 3046/BHXH-BT của BHXH Việt Nam bởi các điểm giao dịch, bưu cục của cơ quan Bưu điện sẽ là đầu mối rất quan trọng trong việc phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Đây là nhiệm vụ mới, có tính lâu dài trong việc giảm tải các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo hướng có lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

 

tb-1-11-19.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Qua buổi làm việc đã giúp cho BHXH huyện và cơ quan Bưu điện nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, quyết tâm khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong 10 tháng đầu năm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019.        

Võ Duy Lợi