BHXH thị xã Điện Bàn: Thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

10/04/2020 11:25 AM


 

Giải quyết cấp thẻ lại BHYT tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ BHXH thị xã Điện Bàn. Ảnh: Tuấn Dũng

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 313/BHXH-VP ngày 01/4/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) tỉnh Quảng Nam về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngay trong ngày 01/4/2020, Giám đốc BHXH thị xã Điện Bàn đã sắp xếp luân phiên viên chức trực tại cơ quan để giải quyết công việc phát sinh, đồng thời bố trí viên chức còn lại làm việc tại nhà riêng trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Sau gần 10 ngày thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH thị xã đã tiếp nhận và giải quyết 362 lượt hồ sơ giao dịch điện tử, đồng thời gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ BHXH Điện Bàn đã giải quyết cấp thẻ lại BHYT cho 136 trường hợp cần đi khám chữa bệnh, tiếp nhận chốt sổ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho 10 người lao động.

Ngoài ra, BHXH thị xã Điện Bàn thường xuyên tiếp nhận thông tin và tư vấn cho người lao động, nhân dân qua điện thoại, Zalo … góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg về công tác phòng, chống dịch Covid-19.                                                                             

 

 

Tuấn Dũng