BHXH Thăng Bình đổi mới hình thức tuyên truyền BHYT học sinh

BHXH và Bưu điện huyện Nông Sơn phối hợp đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Kết quả bốc thăm chính thức Hội thi Tuyên truyền viên BHXH, BHYT khu vực bắc miền Trung – Tây Nguyên

Chi bộ Bảo hiểm xã hội thị xã Điện Bàn kết nạp 02 đảng viên mới

BHXH và Bưu điện tỉnh Quảng Nam phối hợp triển khai công tác khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Bảo hiểm xã hội Phú Ninh đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh năm học mới

VCCI phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

BHXH thành phố Hội An triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về BHYT HSSV năm học 2019 -2020

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo thực hiện tốt công tác chuyên môn