Huyện Tiên Phước sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

13/10/2017 11:11 AM


Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 4/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012-2020"; Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch 67 ngày 10/8/2017 chỉ đạo UBND huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức sơ kết kết quả thực hiện Nghị Quyết 21-NQ/TW trên địa bàn huyện. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 07/9/2017 thành lập Tổ công tác khảo sát tổ chức thực hiện Chương trình số 22-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị ở một số xã. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện đã chủ trì thành lập Tổ công tác gồm Lãnh đạo và chuyên viên BHXH huyện, Phòng LĐTB&XH và Phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành làm việc với một số đơn vị và báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chương trình số 22 của Huyện ủy theo Công văn 915/UBND-TH ngày 17/8/2017 của UBND huyện Tiên Phước. 

tienphuocnq21.jpg
Quang cảnh Hội nghị
            Trên cơ sở báo cáo kết quả sơ kết 5 năm của UBND huyện và cấp ủy 15 xã, thị trấn, ngày 11/10/2017 Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Hội Nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình số 22-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo cáo tại Hội nghị đã khẳng định, Tiên Phước là huyện còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp phát triển chậm, nhưng số người tham gia BHXH tăng 640 người, tỷ lệ tăng 1,3%; BH thất nghiệp tăng 640 người, tỷ lệ tăng 1,4%; BHYT tăng 9.231 người, tỷ lệ tăng 10,4%, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 96,1% dân số. Đây là sự cố gắng của tất cả các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, trong đó công tác tham mưu kịp thời của cơ quan BHXH huyện là một nhận tố đáng ghi nhận.

             Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước. Theo đó, người lao động khi làm việc được người sử dụng lao động đóng BHXH để hưởng đủ các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất và khám chữa bệnh; người đủ 15 tuổi mà không thuộc trường hợp được người sử dụng đóng BHXH thì được tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Đồng thời, yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, thể hiện trách nhiệm trong công tác thu và giải quyết các quyền lợi liên quan, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cho người có sổ BHXH, thẻ BHYT được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định hiện hành./.

                                                                                                                           Dương Văn Hùng