Một năm sau thực hiện Nghị Quyết 21 của Bộ Chính Trị: KẾT QUẢ ĐÁNG KHÍCH LỆ Ở QUẢNG NAM

12/05/2014 04:06 PM


Để nhanh chóng đưa Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” đi vào cuộc sống, ngày 05/3/2013, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chương trình số 23-CTr/TU và UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 26/4/2013 về thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Mục tiêu mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra là đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 40% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp và 95% người dân tham gia BHYT. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải thực sự vào cuộc để đưa mục tiêu trên trở thành hiện thực. Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề vì đến cuối năm 2012, toàn tỉnh chỉ có gần 14% lực lượng lao động tham gia BHXH, BH thất nghiệp và 77% dân số có thẻ BHYT.


Xác định trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, Chương trình số 23 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1436 của UBND tỉnh, đến hết quý II/2013, 18/18 huyện ủy, thành ủy, UBND huyện, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện và đề ra các chỉ tiêu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn đã quyết liệt trong triển khai thực hiện; nhiều địa phương, đơn vị đưa kết quả thực hiện BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trở thành một trong những chỉ tiêu xét thi đua hàng năm. Nhờ đó, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định đời sống của người lao động và nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội.

Tính đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có gần 3.500 đơn vị tham gia BHXH, BHYT với 118.004 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 7.844 người so với năm 2012; 5.082 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 124 người so với năm 2012; 99.254 người tham gia BH thất nghiệp, tăng 8.229 người so với năm 2012 và 1.127.561 người tham gia BHYT, tăng 14.970 người so với năm 2012, chiếm trên 78% dân số toàn tỉnh. Trong đó, 100% số người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT và hưởng quyền lợi BHYT ngay từ đầu năm. Tình trạng cấp trùng thẻ BHYT bước đầu được khắc phục, tình trạng sai thông tin trên thẻ BHYT hoặc chậm trễ đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách đóng, hỗ trợ đóng đã giảm đáng kể.

Bên cạnh công tác phát triển đối tượng tham gia, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN cũng đạt được kết quả đáng kể. Tổng số thu toàn tỉnh năm 2013 là 1.894.156 triệu đồng, đạt 109% so kế hoạch được giao, tăng hơn 19,82% so với năm 2012; tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN ở mức 4,55% thấp hơn năm 2012 là 0,55%.

Song song với công tác thu, công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được cơ quan BHXH phối với các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Trong năm 2013, tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHTN trên 1.024,5 tỷ đồng; trong đó chi trả các chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức) gần 146 tỷ đồng cho hơn 79 nghìn lượt người hưởng. Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi BHYT cho trên 3 triệu lượt người KCB ngoại trú, điều trị nội trú với tổng chi phí trên 768,7 tỷ đồng, tăng 35,9% so với năm 2012.

Để có được thành tích như trên, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phải kể đến những nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, CCVC ngành BHXH trong công tác tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện ủy, thành ủy, UBND huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo đối với chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tích cực ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị như: Công an, tòa án, thi hành án, Liên đoàn lao động, LĐTBXH, Đảng ủy khối các cơ quan, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Thanh tra tỉnh,. . . Đặc biệt, BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, Chương trình số 23 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1436 của UBND tỉnh đến Lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ. Năm 2013, BHXH tỉnh đã dành kinh phí kết nối mạng WAN giữa BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện để quản lý, trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị được thuận lợi; nâng cấp Hệ thống điều hành nội bộ của đơn vị giúp cho việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin giữa BHXH tỉnh với BHXH cấp huyện và trong nội bộ các đơn vị được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí hành chính. Ngoài ra, BHXH tỉnh đã mở thêm các chuyên mục mới trên Website của BHXH tỉnh như chuyên mục hỏi đáp, tra cứu thủ tục hồ sơ, danh sách cở sở KCB ban đầu, . . . để đối tượng nghiên cứu, thực hiện.

Công tác được BHXH tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong thời gian qua là cải cách thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ phục vụ đối tượng. BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện luôn ưu tiên bố trí cán bộ có kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ, giao tiếp tốt làm việc tại Phòng TNQLHS và bộ phận “một cửa” tại BHXH cấp huyện; dành phí để trang bị máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất cho bộ phận “một cửa” để phục vụ đối tượng được chu đáo. Đặc biệt, trong năm 2013, BHXH tỉnh đã phối hợp với công ty tư vấn tiến hành xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, đã được Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận và triển khai thực hiện rất có hiệu quả, góp phần minh bạch, công khai và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ tại đơn vị. Đây là yếu tố quan trọng để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và đem lại sự hài lòng cho đối tượng.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị trong thời gian đến, đạt được mục tiêu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra đến năm 2020; BHXH tỉnh đã đề ra các giải pháp chính:

            - Tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến năm 2015 và 2020 đối với từng huyện, thành phố và kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ.

            - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát nhiệm vụ chính trị, tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã được ký kết cơ các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội vì chính sách an sinh xã hội, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân.

            - Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại BHXH cấp huyện; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình đang thực hiện tại BHXH tỉnh để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn./.

                                                            Nguyễn Thành (nguồn Tạp chí BHXH)