Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc BHXH tỉnh

19/03/2020 04:01 PM


Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK ngày 19/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX; Kế hoạch 13- KH/ĐU của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh về việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ ngày 09-18/3/2020, 10 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IX nhiệm kỳ (2020-2023). Dự và chỉ đạo xuyên suốt Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ có đồng chí Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí thư và đồng chí Hồ Hữu Tuấn, ĐUV Đảng ủy BHXH tỉnh.

Đ/c Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Truyền thông và Phát triển đối tượng

Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Nam có 10 Chi bộ đảng trực thuộc, gồm 89 đảng viên, trong đó có 42 nam, 47 nữ. Hầu hết đảng viên có trình độ đại học và trên đại học, trong đó 100% ủy viên BCH Đảng bộ có trình độ đại học trở lên, 06/07 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị; quản lý Nhà nước chuyên viên cao cấp 02 đồng chí, chuyên viên chính 05 đồng chí nên có nhiều thuận lợi trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ. Đại hội các Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2023 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017- 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Bí thư, Phó Bí thư, Chi uỷ nhiệm kỳ mới.

Đ/c Hồ Hữu Tuấn, ĐUV Đảng ủy BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Văn phòng

Nhiệm kỳ 2017-2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ BHXH tỉnh, các Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đại hội Đảng cấp trên. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được các Chi bộ quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện thường xuyên. Các Chi bộ đã phổ biến, quán triệt kịp thời đến đảng viên, quần chúng thực hiện và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, đảng viên và quần chúng luôn nhận thức tốt, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Nêu cao việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác chuyên môn, tích cực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2023, các Chi bộ đều đưa ra mục tiêu yêu cầu hoạt động của Ngành ngày càng đi vào chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả hơn; phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm, lãnh đạo phòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên theo hướng gắn nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng của đảng viên với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu 100% đảng viên không vi phạm những điều Đảng viên không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, đồng thời chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghiêm chỉnh thực hiện việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc từ hành chính sang phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, có đạo đức lối sống lành mạnh, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức thành công tốt đẹp; đại hội các Chi bộ đã lựa chọn 15 đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo để bầu Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023..

Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ

Đ/c Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Chế độ BHXH

Đ/c Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Tổ chức cán bộ

Đ/c Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Kế hoạch - Tài chính

Đảng ủy BHXH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Cấp sổ, thẻ

Đ/c Hồ Hữu Tuấn, ĐUV Đảng ủy BHXH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Văn phòng

Đảng ủy BHXH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Quản lý Thu

Đảng ủy BHXH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Giám định BHYT

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin

Đ/c Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Truyền thông và Phát triển đối tượng

Đ/c Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra

Thanh Dũng