BHXH thị xã Điện Bàn: Tổ chức đánh giá hoạt động đại lý quý I/2020 và triển khai nhiệm vụ quý II/2020

11/05/2020 03:32 PM


Sáng ngày 8/5/2020, BHXH thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của đại lý thu trên địa bàn thị xã. Tham dự có đồng chí Phạm Đình Tuấn Dũng, phó giám đốc BHXH thị xã; lãnh đạo Bưu điện thị xã và cùng hơn 40 nhân viên đại lý xã, phường và Bưu điện.

Cán bộ chuyên quản thu BHXH đã hướng dẫn nghiệp vụ cho các đại lý tại Hội nghị

Theo báo cáo, tính đến hết quý I/2020 trên địa bàn thị xã có 67.187 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng so với tháng 12/2019 hơn 1.660 người; số người tham gia BHXH tự nguyện quý I/2020 là 437người, giảm so với tháng 12/2019 hơn 37 người. Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động, việc lập hồ sơ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT gia đình.

Tại Hội nghị, cán bộ chuyên quản thu BHXH đã hướng dẫn các đại lý khắc phục những hạn chế về cách lập hồ sơ, xử lí thông tin trùng thẻ, tra cứu thông tin thẻ, quyết toán biên lai, hướng dẫn khai thác dữ liệu đối tượng chưa tham gia BHYT để vận động...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Tuấn Dũng đề nghị các Đại lý thu bám vào chỉ tiêu BHXH thị xã giao để thực hiện, sử dụng có hiệu quả dữ liệu cơ quan BHXH thị xã cung cấp để khai thác đối tượng tham gia mới. Đề nghị Bưu điện thị xã Điện Bàn phối hợp với cơ quan BHXH thị xã đẩy mạnh việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện theo nhiều hình thức với từng địa phương như: Hội nghị tập trung; gõ cửa từng nhà … phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19.                                                                                                          

Tuấn Dũng