Công ty Tuấn Đạt thực hiện tốt chế độ BHXH cho người lao động

27/03/2014 03:40 PM


Với phương châm đặt quyền lợi người lao động lên trên hết, có lao động thì mới có sản xuất tốt và sản xuất tốt thì công ty mới phát triển. Ý thức được lực lượng lao động là nòng cốt để công ty phát triển, công ty TNHH Tuấn Đạt, chuyên ngành may mặt, có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, được thành lập từ tháng 7/2003, từ một doanh nghiệp ban đầu trên dưới có 200 lao động thì đến nay tại 2 xưởng sản xuất ở Tam Kỳ và Tiên Phước,  Công ty đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 2.400 lao động, trong đó lao động nữ chiếm tỉ lệ hơn 87%, với mức thu nhập bình quân năm 2013 ở Tam Kỳ là 5 triệu đồng/người/tháng, ở Tiên Phước là 3,8 triệu đồng/người/tháng.


Ông Trần Hữu Doãn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tuấn Đạt

Ông Trần Hữu Doãn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tuấn Đạt, cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là phải luôn chăm lo tốt cho NLĐ từ mọi chế độ do Nhà nước quy định đến những chế độ khác của công ty, việc làm cho công nhân, trong vòng 5 năm tới công nhân của chúng tôi không thiếu việc làm, thu nhập ngày càng tăng. Các chế độ luôn đúng theo quy định, trích đóng các khoản bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho NLĐ đúng thời gian. Và công ty có thêm nhiều chế độ vượt trội khác như lo thêm cho NLĐ khi đau ốm, gia đình có việc tang việc lễ, cho NLĐ là chuyền trưởng, tổ trưởng đi tham quan ở nước ngoài, công nhân xuất sắc đi tham quan trong nước...”. Một trong những thành công giúp công ty vững mạnh và phát triển là nhờ đơn vị luôn tạo mọi điều kiện để tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các quyền lợi chính đáng khác cho người lao động. Những trường hợp không thể tiếp tục làm việc, công ty đã tạo điều kiện thuân lợi để giải quyết theo Luật Lao động, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hưởng quyền lợi chính sách BHXH, BH thất nghiệp cho người lao động. 


Ông Doãn cho biết thêm, từ khi mới triển khai BH thất nghiệp, người lao động chưa nắm bắt kịp thời quy trình và thủ tục hồ sơ, do vậy công ty đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động hiểu rõ quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Năm 2012, công ty đã lập thủ tục chốt sổ kịp thời 67 trường hợp để người lao động được giải quyết BH thất nghiệp và năm 2013 số lao động đã được giải quyết trợ câp thất nghiệp cho 139 lao động. Việc giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động là một việc làm hết sức có ý nghĩa, kịp thời trong thời điểm nền kinh tế còn khó khăn, qua đó giúp cho người lao động tháo gỡ vế vấn đề kinh tế, một mặt họ thấy được sự quan tâm sát thực của Đảng và Nhà nước về chính sách an sinh xã hội đối với người lao động.

                                                                                    Thanh Dũng

 

Album ảnh hoạt động