Công ty Huy Hoàng 2 hoàn thành tốt nghĩa vụ trích nộp BHXH

02/03/2012 08:26 AM


Năm 2011, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH huyện Duy Xuyên là 61.668 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch BHXH tỉnh Quảng Nam giao. Một trong những đóng góp tích cực vào thành quả đó là việc thực hiện tốt nghĩa vụ của các đơn vị sử dụng lao động, đặt biệt là các doanh nghiệp trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, tiêu biểu nhất là Công ty TNHH May Huy Hoàng II có trụ sở tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.  

Công ty TNHH may Huy Hoàng II hiện có 331 lao động, thực hiện sản xuất, kinh doanh các sản phẩm ba lô, túi cặp, giày dép, hàng may mặc, các sản phẩm làm từ da, giả da, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của biến động thị trường tài chính, tiền tệ, nhưng với sự năng động, sáng tạo trong kinh doanh, doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ các quyền lợi cho người lao động và nghĩa vụ đối với nhà nước, trong đó đã thực hiện tốt việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Trong năm 2011, công ty đã trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho 323 lao động với số tiền 1.515.448.168 đồng, đồng thời luôn quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, trợ cấp thất nghiệp … từ đó, làm cho người lao động an tâm, tận tụy với công việc. Kết quả năm 2011, Công ty TNHH may Huy Hoàng II được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng bằng khen. 

Bước sang năm 2012 với nhiều thời cơ và cũng không ít khó khăn, thách thức, sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ diễn biến khó lường, thị trường xuất khẩu của nước ta gặp một số khó khăn nhất định, việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi những tác động chung đó. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự quan tâm chăm lo mọi mặt cho người lao động, tin tưởng rằng Công ty TNHH may Huy Hoàng II sẽ có những bước tiến mới quan trọng để sớm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đơn vị  và góp phần cùng đưa Duy Xuyên trở thành huyện công nghiệp vào năm 2015.

                                                  

                                                                 Trần Thị Phương Thúy (BHXH Duy Xuyên)

 

Album ảnh hoạt động