Infographic: Cách tính BHXH hưởng lương hưu, trợ cấp một lần từ 1-1-2020

05/03/2020 02:05 PM


Từ 01/01/2020, điều chỉnh căn cứ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) để tính lương hưu và trợ cấp một lần. Điều 62 Luật BHXH quy định, người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần cùng một số quy định khác.