Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

16/03/2020 03:15 PM


Từ ngày 15/3/2020 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu chính thức có hiệu lực thi hành.

Giáo viên Trường tiểu học Đông Phú (Quế Sơn) hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân. Ảnh: Thanh Dũng

Để triển khai thực hiện, ngày 11/3/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 778/BHXH-CSXH hướng dẫn Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện. Theo đó, quy trình giải quyết và chi trả được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam như đối với người hưởng trợ cấp BHXH một lần và thời hạn giải quyết tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam lưu ý BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người hưởng kê khai và lập hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP; đối chiếu với dữ liệu người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 giải quyết không trùng đối tượng (Nhà giáo đã được giải quyết chế độ theo quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg thì không được hưởng, không được điều chỉnh mức trợ cấp đã hưởng theo quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP)./.

Kim Khánh