Hành vi không lập hồ sơ tham gia, không trả sổ BHXH cho người lao động, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền

20/03/2020 03:26 PM


Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo quy định tại điểm a và d khoản 4 Điều 40 Nghị định 28/2020/NĐ-CP sẽ phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi:

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Không lập hồ sơ tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng.

- Không trả sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội.

Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020 và thay thế cho Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP./.

Thành Dũng