HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết về mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

06/05/2020 11:16 AM


Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND về Quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn / Khối đội trưởng, mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, được áp dụng cho 3 đối tượng sau:

1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ. Trưởng thôn/Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận.

2. Công an viên thôn quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ; Thôn/Khối đội trưởng quy định tại Nghi định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ.

3. Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố gồm: Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Hội Người Cao tuổi, Phó Bí thư Chi bộ được bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 không đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp. Mức phụ cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ y tế như sau:

Toàn cảnh kỳ họp thứ 15 tại điểm cầu chính.. Ảnh: quangnam.gov.vn

Mức phụ cấp hằng thàng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: Đối tượng là Bí thư Chi bộ, Trưởng thông, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận với hệ số là 1,66 ( đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo với mức khoán quỹ phụ cấp bằng hệ số 5.0); Đối tượng là Bí thư Chi bộ, Trưởng thông, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận với hệ số là 1,0 ( đối với các thôn còn lại và tổ dân phố với mức khoán bằng hệ số 3,0).

Mức phụ cấp hàng tháng đối với Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng bằng 0,75 mức lương cơ sở/người/tháng.

Các chức danh quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này hưởng mức bồi dưỡng hằng tháng bằng 300.000đ/người/tháng. Riêng chức danh Phó Bí thư Chi bộ được bầu tại đại hội chi bộ chỉ áp dụng hết nhiệm kỳ 2020-2022.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ. Trưởng thôn/Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận, Công an viên thôn quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ; Thôn/Khối đội trưởng quy định tại Nghi định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (trừ những đối tượng đang hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định).

 

Mai Trâm