Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

15/04/2020 08:50 AM


Sau 3 tháng sáp nhập Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Tam Kỳ về BHXH tỉnh, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn thành phố đã ổn định đi vào nề nếp, tạo sự thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân và người lao động.

Niềm vui tham gia BHXH tự nguyện của vợ chồng anh Nguyễn Vinh và chị Đoàn Thị Mỹ Lệ tại phường An Mỹ, Tam Kỳ. Ảnh: Thanh Dũng

Để việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, quản lý thu, chi BHXH, BHTN, BHYT và các nhiệm vụ khác trên địa bàn thành phố Tam Kỳ được thực hiện kịp thời và hiệu quả. BHXH tỉnh tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định về thay đổi củng cố Phó Trưởng ban thường trực và Thành viên Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Tham mưu cho UBND thành phố phân bổ và giao chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp cho các xã, phường thuộc Tam Kỳ theo Quyết định số 575/QĐ-BHXH ngày 4/3/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp. Kết quả, tính đến ngày 31/3/2020, trên địa bàn thành phố có 15.132 người tham gia BHXH bắt buộc, giảm 443 người so với tháng 2/2020; phát triển 292 người BHXH tự nguyện, tăng 49 người so với tháng 2/2020; có 12 đơn vị tham gia mới với 290 lao động, giải quyết chi trả các chế độ BHXH với số tiền 92.427 triệu đồng, giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT cho 27.385 lượt người với số tiền là 5.986 triệu đồng,…     

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, công tác quản lý, tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố chưa có hiệu quả, số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp; một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các Hợp tác xã chưa đánh giá đúng sự quan trọng trong việc chấp hành chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, các doanh nghiệp, cơ sở mầm non tư thục gặp nhiều khó khăn và cắt giảm lao động với số lượng lớn.

Để triển khai nhiệm vụ thời gian đến, phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH tỉnh tiếp tục sẽ chủ động tham mưu làm việc với Ban chỉ đạo của thành phố về triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện chính sách BHXH , BHYT, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Xây dựng các giải pháp phát triển người tham gia và đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN theo từng tháng, rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc. Phối hợp Bưu điện hướng dẫn và động viên người hưởng các chế độ hưởng qua tài khoản thẻ.

Ký kết với Viettel chi nhánh Tam Kỳ về khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel. Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.0 trên tất cả các lĩnh vực BHXH; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng hỗ trợ, tư vấn, giải đáp về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân. Đồng thời, công bố, công khai đăng tải TTHC trên Cổng thông tin điện tử, cập nhật trên CSDL quốc gia để mọi người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.                                                 

 

Bùi Thị Thanh