Nghiên cứu – Trao đổi: Vài suy nghĩ về phát triển nhân viên đại lý thu hiện nay

16/07/2019 05:34 PM


Để triển khai chính sách BHXH, BHYT về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, ngày 28/10/2016 BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1599/QĐ-BHXH về việc Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT. Theo đó, xác định các tổ chức đại lý thu BHXH, BHYT là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức kinh tế và  nhân viên đại lý thu là những cá nhân do đơn vị quản lý, sử dụng có ký hợp đồng đại lý thu với cơ quan BHXH giới thiệu và phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các điều kiện theo quy định.

tu_van_chinh_sach_bhxh_tu_nguyen.jpg
Nhân viên Bưu điện xã Tam Giang huyện Núi Thành tư vấn BHXH tự nguyện cho người dân, ảnh: TD

Như vậy, có thể thấy rằng, nhân viên đại lý thu không chỉ là cầu nối giúp mang chính sách BHXH, BHYT đến gần với người dân hơn mà còn đóng vai trò quan trọng trong kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi xin đề cập đến một số vấn đề về mở rộng mạng lưới nhân viên đại lý thu hiện nay.

Tính đến tháng 3/2019, toàn tỉnh có 163 đại lý thu BHXH, BHYT với 313 điểm thu và 461 nhân viên đại lý thu, trong đó có 234 nhân viên đại lý thu xã, phường, thị trấn, trung tâm y tế và 227 nhân viên đại lý thu bưu điện. Có thể thấy, việc hình thành và mở rộng nhân viên đại lý thu trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã thúc đẩy việc tuyên truyền, phát triển các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT mang lại những hiệu quả tích cực. Theo kết quả thống kê tính đến tháng 6/2019, nhân viên đại lý thu đã tham gia huy động được  3.818 người đóng BHXH tự nguyện và trên 370.255 người tham gia BHYT hộ gia đình. Với tỷ lệ trích hoa hồng cho đại lý thu như hiện nay thì thu nhập hằng tháng của nhân viên làm đại lý khá ổn, cụ thể nếu có 1.600 thẻ BHYT hoặc với 950 người tham gia BHXH tự thì mỗi tháng nhân viên đại lý thu, có thu nhập ổn định 5.000.000 đồng.

Tuy vậy, trong thời gian qua, mặc dù số lượng nhân viên đại lý thu có tăng lên và hoạt động tác nghiệp dần đi vào nề nếp, nhưng vẫn còn một số khó khăn nhất định, đó là:

Thứ nhất, nhân viên đại lý thu chưa coi công việc mình làm nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT hộ gia đình là một nghề và chưa sống được bằng nghề với tư cách là một nghề độc lập. Qua khảo sát 15 nhân viên đại lý thu thì phần thù lao đại lý thu nhận được họ giữ lại một phần để chi cho hoạt động hoặc tiền lương, nên phần nhân viên đại lý thu còn nhận được thấp, chưa tương xứng với công sức họ bỏ ra.                                                                  

Thứ hai, tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên đại lý còn hạn chế, khả năng tư vấn với khách hàng chưa cao, phần lớn nhân viên đại lý thu hoạt động kiêm nhiệm.

Thứ ba, về phương thức tác nghiệp thì giữa hoạt động thu BHXH tự nguyện và thu thu BHYT hộ gia đình có khác nhau, thu BHYT hộ gia đình gắn các thành viên hộ gia đình theo địa giới hành chính còn thu BHXH tự nguyện theo từng đối tượng nên có khó khăn trong việc theo dõi quản lý.

 Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của nhân viên đại lý thu chưa thường xuyên, vì vậy khi nhân viên đại lý thu có những vi phạm thì đại lý thu chưa xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan BHXH.

Để hoạt động của nhân viên đại lý thu thực sự là một kênh cung ứng dịch vụ BHXH, BHYT đến cho mọi người, nhất là đối với địa bàn tỉnh Quảng Nam có lực lượng lao động trong độ tuổi dồi dào, tiềm năng phát triển BHXH tự nguyện hiện là rất lớn (theo thống kê năm 2019 có trên 925.600 người trong độ tuổi lao động, chiếm 61,5% dân số toàn tỉnh), chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, bổ sung cơ chế mở rộng đại lý thu; có kế hoạch cập nhật, bồi dưỡng kiến thức thường xuyên cho nhân viên đại lý thu; đào tạo nhân viên đại lý thu trở thành một nghề độc lập; xác định trách nhiệm của nhân viên đại lý thu trong hoạt động tác nghiệp.

Hai là, xem xét chuyển hình thức ký hợp đồng đại lý thu đối với tổ chức như hiện nay sang ký hợp đồng đại lý thu cá nhân, có ban hành quy chế quản lý nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT cụ thể, rõ ràng.Trong trường hợp đại lý thu là tổ chức thì cần quy định cụ thể mức trích tỷ lệ thù lao cho nhân viên đại lý thu thông qua đại lý thu bằng tỷ lệ rõ ràng, để khuyến kích nhân viên đại lý thu tích cực hoạt động.

Ba là, cần tổ chức thu BHXH tự nguyện linh hoạt theo nhóm đối tượng, theo đó nhân viên đại lý thu là người của nhóm với phương thức thu phù hợp.

Bốn là, củng cố, kiện toàn hệ thống đại lý thu; kịp thời bổ sung, thay thế, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đại lý thu hoạt động hiệu quả, chất lượng. Hệ thống đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện phải được phủ khắp địa bàn xã - phường trong tỉnh. Hướng đại lý thu, BHXH, BHYT chuyển dần sang thực hiện hồ sơ giao dịch điện tử nhằm rút ngắn thời gian kê khai, lập danh sách người dân tham gia BHXH, BHYT và cấp thẻ BHYT nhanh chóng, chính xác.                                                                         

Tóm lại, để chính sách BHXHTN, BHYT hộ gia đình được phát triển mạnh mẽ, cần phải xây dựng hệ thống nhân viên đại lý thu chuyên nghiệp, năng động, tận tâm với công việc, sống được bằng nghề của mình. Cần xây dựng quy chuẩn về nhân viên đại lý thu, hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế chính sách để thu hút nhân viên đại lý thu, có như vậy mới phát triển được đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như Nghị Quyết của Đảng đã đề ra./.

                                                                                                            Thành Dũng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN