VẤN ĐỀ CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

08/04/2015 10:23 AM


Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ quan BHXH in theo mẫu thống nhất giao cho các cơ sở khám, chữa bệnh để bác sỹ, y sỹ, lương y cấp cho người lao động tham gia BHXH khi khám, chữa bệnh ngoại trú. Thực chất của Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là xác nhận số ngày thực nghỉ do ốm đau, khám thai, sẩy thai, nghỉ trông con ốm… (gọi chung là ốm đau) của người lao động để cơ quan BHXH làm căn cứ tính trả trợ cấp thay lương và trợ cấp khác theo quy định của Luật BHXH. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc cấp và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH xảy ra tình trạng khá phổ biến như mua - bán, làm giả, cấp khống… Vì vậy, cần thiết phải xem xét lại việc cấp và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động một cách thấu đáo hơn, nhất là người lao động ở các doanh nghiệp.


 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến một số khía cạnh như sau:  

Thứ nhất, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp đều áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm, trong khi đó tiền lương đăng ký đóng và hưởng các chế độ BHXH được cố định hằng tháng. Do có sự khác nhau giữa tiền lương thực hưởng và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nên bên cạnh được hưởng trợ cấp BHXH khi nghỉ việc do ốm đau, người lao động còn sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để thanh toán trợ cấp BHXH theo giờ hành chính khi doanh nghiệp không có việc làm hoặc những ngày nghỉ việc riêng hoặc thanh toán chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi cộng dồn đủ thời gian nghỉ trong năm.

Thứ hai, khi được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, người lao động được các bác sỹ, y sỹ, lương y ở cơ sở khám, chữa bệnh chứng nhận trước một khoảng thời gian nghỉ việc để điều trị, khoảng thời gian này là kết quả dự báo về chuyên môn của các bác sỹ, y sỹ, lương y  còn việc nghỉ toàn bộ hay một phần thời gian là do người lao động tự quyết định mà không chịu ràng buộc bởi đơn vị quản lý. Đây là cơ sở để người lao động có thể xin thêm ngày để nghỉ.

Thứ ba, theo quy định của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ sức khỏe nhân dân, mọi người đều được quyền khám và chữa bệnh. Có thể thấy ngoài việc sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH  để thanh toán trợ cấp BHXH khi ốm đau, người lao động còn sử dụng “quyền khám và chữa bệnh” để “hợp thức” hóa lý do nghỉ việc phù hợp với nội quy, quy chế doanh nghiệp. Và khi nghỉ việc có lý do chính đáng, người lao động có cơ sở không phải đền bù thiệt hại cho doanh nghiệp, thiệt hại nhiều nhất là ở những doanh nghiệp áp dụng chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể.

Thứ tư, hoạt động cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hiện nay được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh ở khu vực công lập cũng như ngoài công lập, tuy nhiên mới xác lập trách nhiệm của các cơ sở khám, chữa bệnh quy định tại Thông tư số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam mà chưa gắn trách nhiệm với quyền lợi của cơ sở khám, chữa bệnh khi tham gia quản lý và thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động. Do đó, các cơ sở khám, chữa bệnh không mấy “mặn mà”.

Thứ năm, chưa phân định rõ nội dung quản lý nhà nước về hoạt động cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở khám, chữa bệnh hiện nay thuộc lãnh vực nào? lãnh vực y tế, lãnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hay lãnh vực BHXH. Theo đó, chưa có quy định hành vi vi phạm cũng như chức năng thanh tra xử lý thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về y tế hay cơ quan quản lý nhà nước về lao động; bên cạnh đó quy trình in, cấp phát và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trong một thời gian dài thiếu chặt chẽ.

Từ phân tích cơ sở khách quan và chủ quan nêu trên, có thể thấy nhu cầu về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là khá lớn, nhằm hạn chế việc mua - bán, làm giả, cấp khống… theo chúng tôi cần thống nhất một số vấn đề như sau:

Phải chú trọng công tác quản lý nhà nước trong việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, đây là một hoạt động chuyên môn của ngành y tế, chỉ có cơ sở khám, chữa bệnh thông qua đội ngũ bác sỹ, y sỹ, lương y mới có quyền cấp loại giấy này. Theo đó, quy định về nội dung hoạt động cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở khám, chữa bệnh hiện nay phải thuộc lãnh vực y tế; quy định hành vi cấp không đúng quy định là vi phạm về chuyên môn kỹ thuật phải xử phạt vi phạm hành chính trong trong lĩnh vực y tế.

Phải xác định rõ mối quan hệ giữa cơ quan BHXH và các cơ sở khám, chữa bệnh trong việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, coi đây là mối quan hệ bình đẳng trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ công. Theo đó, cần xây dựng quy chế phối hợp, định kỳ hàng tháng hoặc quý cơ quan BHXH và các cơ sở khám, chữa bệnh trao đổi thông tin, tạo điều kiện giúp nhau chấn chỉnh những sai sót, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa gian lận, giả mạo hồ sơ; ngoài trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cơ sở khám, chữa bệnh phải tính đến lợi ích của cơ sở khám, chữa bệnh trong việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Cần xem xét lại thời hạn cho người lao động nghỉ việc để điều trị; nên quy định số ngày nghỉ tối đa cho một đợt điều trị khi người lao động mắc một số bệnh thông thường, không nhất thiết quy định thời hạn cho nghỉ việc theo tuyến khám, chữa bệnh như hiện nay. 

Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chủ sử dụng lao động, người lao động và nhất đội ngũ bác sỹ, y sỹ, lương y trực tiếp chỉ định trong các cơ sở khám, chữa bệnh về ảnh hưởng tiêu cực của Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đến việc chấp hành pháp luật, về hoạt động của doanh nghiệp và quỹ BHXH. Đặc biệt là tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Công văn số 3789/BHXH-CSXH ngày 7/10/2014 của BHXH Việt Nam.

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nhằm nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ bác sỹ, y sỹ, lương y trong việc khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh ngoại trú cho người lao động nói riêng.

Tóm lại, có thể thấy hậu quả của việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không đúng đối tượng sẽ gây thiệt hại lớn. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc cấp và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là việc làm cần thiết không những đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 giữ vững kỷ cương pháp luật, giải quyết đúng quyền lợi cho người lao động góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tồn quỹ BHXH mà còn giảm thiểu khó khăn cho doanh nghiệp trong việc bố trí, sử dụng nguồn nhân lực, tránh gây lãng phí lao động xã hội.

                                                    Ths. Nguyễn Thanh Danh (BHXH tỉnh Quảng Nam)

                                                                                             (Nguồn Tạp chí BHXH)