Hoàn thành các chi tiêu được giao trong quý I năm 2020

24/04/2020 03:17 PM


Trong 03 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh Quảng Nam chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Kết quả tính đến 31/3/2020, toàn tỉnh thu BHXH, BHYT, BHTN trên 955,3 tỷ đồng, đạt 20,96% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; phát triển mới 130 đơn vị với 856 lao động, có 1.417.538 người tham gia BHYT đạt khoảng 94,5% dân số toàn tỉnh, phát triển tham gia BHXH tự nguyện được 583 người, chi trả các chế độ BHXH trên 629 tỷ đồng; giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT cho hơn 879.000 lượt người KCB ngoại trú, điều trị nội trú với số tiền hơn 356 tỷ đồng. Giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho đối tượng được thực hiện kịp thời, đúng chế độ quy định. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, TTHC của các đơn vị SDLĐ, người lao động nhanh chóng, kịp thời, nhất là hồ sơ giải quyết về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và cấp lại thẻ BHYT, tránh để tập trung đông người gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. BHXH tỉnh đã tiến hành 07 cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành 17 đơn vị SDLĐ và 02 cơ sở KCB BHYT. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020, BHXH tỉnh đã tổ chức thăm và tặng 121 xuất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại xã Tư, huyện Đông Giang (xã kết nghĩa với BHXH tỉnh); thăm, tặng quà, trao tiền phụng dưỡng cho 02 Mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan nhận phụng dưỡng với tổng số tiền trên 55 triệu đồng,... Đặc biệt, BHXH tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại đơn vị theo đúng quy định, bố trí công chức, viên chức làm việc đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoạt động phục vụ nhân dân trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh còn khá cao, bằng 5,40% kế hoạch thu được giao, tăng 0,97% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ được giao. Công tác duy trì và mở rộng các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ. Nguyên nhân các đơn vị SDLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, các hoạt động tuyên truyền thông qua hội nghị, đối thoại trực tiếp với người dân bị hạn chế trong tình hình dịch bệnh,...

Nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành các chi tiêu nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2020, tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý I/2020, đồng chí Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh yêu cầu toàn đơn vị ra sức thi đua, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và của Ngành; sau thời gian cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN bằng nhiều hình thức, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ nhằm tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với ngành y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác KCB cho người có thẻ BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT; kết xuất dữ liệu và chuyển lên Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam hàng ngày để phục vụ cho việc giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở KCB BHYT có dấu hiệu vi phạm về sử dụng quỹ KCB BHYT. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị SDLĐ báo cáo biến động về lao động, quỹ tiền lương chính xác; trích nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời, tích cực đôn đốc thu hồi nợ đọng, phối hợp với Ngành Bưu điện thực hiện hiệu quả công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 tại nhà người hưởng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và tinh thần phục vụ đối tượng; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ tham gia BHXH, BHYT và giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn nhằm tạo thuận lợi cho cho đơn vị và người lao động.

Ngoài ra, Lãnh đạo BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị (định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất) với Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo địa phương và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; đồng thời để có cơ sở UBND cấp huyện thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.                                                                                         

Thanh Trung – Văn phòng