Chi bộ BHXH huyện Đông Giang tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

07/05/2020 02:20 PM


Thực hiện hướng dẫn số 17-HD/HU ngày 24/9/2019 của Huyện ủy Đông Giang về triển khai tổ chức Đại hội Chi bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 29/4/2020, Chi bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đông Giang tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ BHXH huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) theo đúng luật định. Tiêu biểu trong 5 năm qua tổng thu đạt 141.500 triệu/ 127.820 lượt người, hằng năm thu đạt và vượt kế hoạch BHXH tỉnh giao 101,3%. Lập thủ tục đề nghị in cấp 119.285 thẻ BHYT, bình quân cấp 23.857 thẻ BHYT/năm. Việc thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng được thực hiện đúng, kịp thời với trên 20 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đi vào ổn định, không có đơn thư vượt cấp, thường xuyên phối hợp cùng các ngành chức năng theo dõi công tác KCB BHYT theo phân cấp của BHXH tỉnh. Ngoài ra, Chi bộ luôn tạo điều kiện để đảng viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước, học tập chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ nhiều năm liền được xếp loại Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến. Phấn đấu hằng năm thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, 100% người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN  được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 98%, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 100% kinh phí chi trả các chế độ cho đối tượng chính sách và người lao động kịp thời, đúng quy định. Tăng cường công tác giám định BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đầy đủ quyền lợi chính đáng cho người tham gia. Phấn đấu đến năm 2025, có 50% đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị, trình độ trên đại học. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ BHXH huyện Đông Giang đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Minh Tài