08/05/2020 05:13 PM

Năm 2014, Luật BHXH (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật BHXH (sửa đổi) là cơ sở ...

07/05/2020 02:20 PM

Thực hiện hướng dẫn số 17-HD/HU ngày 24/9/2019 của Huyện ủy Đông Giang về triển khai tổ chức Đại hội Chi bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang ...

08/05/2020 08:18 AM

Ngày 06/5/2020, BHXH tỉnh có buổi làm việc với đại diện phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Nam nhằm đẩy mạnh, tăng cường các giải pháp thu nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 ...

07/05/2020 04:57 PM

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp ...

06/05/2020 11:16 AM

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND về Quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt ...

05/05/2020 03:09 PM

Những ngày giữa “bão” dịch Covid-19, tôi đang lướt web tìm kiếm thông tin thì nhận được lời mời tham gia buổi giao lưu trực tuyến về BHXH tự nguyện của 01 ...

05/05/2020 02:50 PM

Thực hiện đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH theo Quyết định 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhiều nội dung công ...

04/05/2020 10:25 AM

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân công lao của những người có công với quê hương đất nước. Vừa qua, lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm ...

05/05/2020 10:11 AM

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Công văn số 875/BHXH-BT ngày 18/3/2020 về việc triển khai thu BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) qua hệ thống ...

30/04/2020 03:10 PM

Ngày 29/04/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1326/BHXH-PC tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 và các vấn đề ...

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sau 4 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014 đạt những kết quả khích lệ

Chi bộ BHXH huyện Đông Giang tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

BHXH Quảng Nam: Tăng cường thực hiện các giải pháp thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết về mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ứng dụng mạng xã hội trong truyền thông BHXH, BHYT: Cần những đột phá mới

Đổi mới truyền thông BHXH: Từ quan điểm đến yêu cầu thực tiễn

BHXH huyện Phú Ninh thăm và tặng quà gia đình chính sách

BHXH tỉnh và Viettel Quảng Nam đã ký kết hợp đồng Đại lý thu BHXH, BHYT

Ngành BHXH: Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19