Số / Ký hiệu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Trích yếu: Mẫu số 14-HSB
Loại văn bản:
Biểu mẫu Chế độ BHXH
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
ĐƠN ĐỀ NGHỊ: Mẫu số 14-HSB
Nội dung trong tệp đính kèm
ĐƠN ĐỀ NGHỊKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF