Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thủ tướng Chính phủ (6)
Trích yếu: Nghị Định: 38/2019/NĐ-CP: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
09/05/2019
Ngày có hiệu lực:
09/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo kêt quả thực hiện QĐ số 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm GD điện tử
Ngày ban hành:
06/04/2016
Ngày có hiệu lực:
06/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
20/01/2011
Ngày có hiệu lực:
20/01/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ về việc trợ cấp cho những người có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
Ngày ban hành:
06/05/2010
Ngày có hiệu lực:
06/05/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v bổ nhiệm bà Đỗ Thị Xuân Phương giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
08/04/2010
Ngày có hiệu lực:
08/04/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thảo giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
08/04/2010
Ngày có hiệu lực:
08/04/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực