Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn Bản của Bộ Ngành (4)
Trích yếu: Công văn 1384/BĐVN-TCBC hướng dẫn tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kì tháng 4, 5/2020 đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 7291/QĐ-BYT của Bộ Y tế công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngày ban hành:
07/12/2018
Ngày có hiệu lực:
07/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thị hành một số điều của Luật BHYT
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
17/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành:
20/09/2017
Ngày có hiệu lực:
20/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực