Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (37)
Trích yếu: Nghị định 14/2020/ND-CP Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
24/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 28/2020/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành:
15/05/2016
Ngày có hiệu lực:
15/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH Tự nguyện
Ngày ban hành:
29/12/2015
Ngày có hiệu lực:
29/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH Bắt buộc
Ngày ban hành:
11/11/2015
Ngày có hiệu lực:
11/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
28/01/2016
Ngày có hiệu lực:
28/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định tiết số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
Ngày ban hành:
28/01/2016
Ngày có hiệu lực:
28/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
08/05/2012
Ngày có hiệu lực:
08/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực